دیگه بای بای آقای وورد پرس

September 25, 2006

آقای وورد پرس دیگه من این جا اصلا نمی آمش هیچی، چراچونکه هی همه ش فریشته های منو می بری یه پشت صفحه بعدش اون وخ نمی خواهی که بخوای نشون بدی هی اونا رو، تازه هی خط منو ریز می کنی، الهی که خط خودت هی همیشه ریز بمونه به حق ماه رمضون.دیگه من می رم توی بلاگ اسپوت که خیلی ام بیش ترم نازه داره، اگه که اون ام بازم این جوری کردش مثل تو پس می گم خاک به سر اون ام بشه، بعدش اون وخ یه دونه خونه بازم خودم درست تر می کنم.
چرا نمی ذاری الان که به آدرسم یکی لینک کنم؟ چرا هی دشمنی داری با فریشته های من که این قدر ناز دارن تو زندگانی همیشه. من دیگه این جا نمی آم اصلا. لینک من که نمی ذاری بنویسم امماکن می نویسم این جورکی
http://palangkhanoom.blogspot.com/
دیگه پس بای فور ناو


فریشته ها و اجنه ها

September 25, 2006

اگه که می خوای یه عالمه بازم بیش ترم فریشته و اجنه با هم تو تماشا بکنی، پس باید که تو خودت به تنهایی این جا یکی کلیک کنی


یه دونه فریشته که به آب نبات لیس می کشه خیلی زیاد

September 23, 2006

فریشته آب نبات لیس می کشه